Pagātne serveros, tagadne mākoņos, nākotne…

Pagātne serveros, tagadne mākoņos, nākotne…

Šobrīd CDC attīstībā varam izšķirt trīs galvenos posmus. Sākumposms (CDC 0.1) ir datējams ar 2006.–2016. gadu, un tajā notika galvenokārt DAC konsolidācija – pirms tam nošķirtās un nesaistītās dažādās informācijas sistēmas integrējās, izmantojot mākoņtehnoloģijas. 

Pašreizējā posma (CDC 0.2) galvenā īpatnība ir kardinālas izmaiņas datu centru arhitektūras dizainā: ievērojama moderno datu centru daļa pārceļas virtuālajā pasaulē. Tas ļauj paaugstināt resursu lejupielādes parametrus, jo datu centri kļūst arvien plašāk pieejami lietotājiem, un vienlaikus jaunās tehnoloģijas ļauj šos resursus izvietot daudz elastīgāk. 

Trešais posms (CDC 0.3) attiecas uz prognozējamu nākotni. Tuvākajos gados mākoņdatošanas pakalpojumi attīstīsies, pastāvīgi palielinoties pieprasījumam pēc IKT, turklāt uz lielāko IKT uzņēmumu kopīgotā datu masīva arvien straujāka pieauguma fona. Tas ir saistīts gan ar mākoņresursu lietotāju skaita, gan pašreizējo lietotāju izmantotās datu plūsmas pastāvīgu palielināšanos. 

Tehnoloģijas, kas nodrošinās CDC jaunās tehnoloģiskās fāzes attīstību, šodien jau eksistē, tomēr pārsvarā nepabeigtu iestrādņu līmenī: dziļa dezintegrācija; heterogēnais SoC (system on a chip ‘vienkristālshēma’); atvieglotā Hyper-V tehnoloģija (Microsoft tehnoloģija, kas iepriekš bija pazīstama kā Windows Server Virtualization); SDDC (software-defined data center ‘programmvadāms datu centrs’) vai VDC (virtuālu datu centru) modeļa ieviešana utt. Vienkāršajiem lietotājiem un profesionālajiem tirgus dalībniekiem vēl tikai nāksies kļūt par lieciniekiem tam, kādā veidā šīs tehnoloģijas tiks integrētas CDC darbības praksē.

Pašlaik vairākums ekspertu ir vienisprātis: tehnoloģijas, kas ir nepieciešamas CDC 0.3 īstenošanai, vispārējas ieviešanas stadiju sasniegs ap 2020. gadu. Tomēr šī prognoze ir nosacīta un laika ziņā drīzāk var novirzīties uz priekšu, pat tad, ja tehnoloģijas pašas par sevi jau būs pilnīgi izstrādātas. 

Ievērojama moderno datu centru daļa pārceļas virtuālajā pasaulē

Svarīgākā problēma, kas aizkavēs CDC 0.3 iestāšanos, ir raksturīga arī pašreizējai datu centru attīstības stadijai – tā ir datu drošības garantēšana. Lielākie IKT nozares uzņēmumi Amazon, Google, Apple, sniedzot mākoņdatošanas pakalpojumus, joprojām nespēj garantēt datu simtprocentīgu drošību, tāpēc valsts institūcijas un starptautiskās organizācijas, kurām datu drošības jautājums ir pirmā un galvenā prasība, savu datu izvietošanai izvairās izmantot publiskas resursu glabātuves, to vidū CDC, priekšroku dodot savām lokālajām informācijas sistēmām, kas strauji kļūst arvien dārgākas un neefektīvākas. Tādējādi publisko mākoņresursu lietotāju mērķgrupa ir un paliek gandrīz tikai privātpersonas. 

Joprojām neatrisinātā CDC datu drošības problēma ir sekmējusi datu glabāšanas evolūciju divos gandrīz nesaistītos virzienos: publiskie un privātie CDC attīstās katrs atsevišķi, fokusējoties uz dažādām prioritātēm un (attiecīgi) dažādiem tehnoloģiskajiem risinājumiem. Sabiedrisko jeb publisko pakalpojumu virziens orientējas galvenokārt uz lielāku daudzumu lietotāju un darbu ar milzīgām informācijas plūsmām. CDC jaudas palielināšana notiek, atstājot novārtā ne tikai drošību, bet arī funkcionalitāti un samazinot piedāvājuma paketē ietilpstošo pakalpojumu apjomu. Savukārt privāto CDC attīstītāji galveno uzmanību pievērš šo centru specializētai izmantošanai un drošības prasībām. 

Eksperti nav vienisprātis, vai šāda divzaru evolūcija saglabāsies arī nākotnē, tomēr vairākums speciālistu pret abu virzienu apvienošanos izturas skeptiski, vismaz raugoties tuvākajā perspektīvā. 

Savā ziņā tas ir arī konkurences jautājums, proti, publisko pakalpojumu CDC attīsta lielās IKT kompānijas, un tām lielāka lietotāju skaita piesaistīšana ir tieši saistīta ar peļņas rādītājiem, savukārt mazie un vidējie uzņēmumi, kas uztur privātos CDC, peļņu nodrošina ar funkcionalitātes palīdzību, pielāgojoties saviem lielākajiem klientiem, to vidū valsts pārvaldes institūcijām un starptautiskajām organizācijām. Lai gan privātie CDC finansiāli ir mazāk konkurētspējīgi, piedāvāto pakalpojumu īpatnības tiem nodrošina stabilu klientūru, tomēr ierobežotais finansējums rada loģiskas sekas: publisko CDC pakalpojumu piedāvātāji var atļauties izmantot dārgākas tehnoloģijas, kuras nav pa kabatai privātajiem CDC

Visi mēģinājumi konstruēt CDC platformu, kas būtu piemērota gan kopīgo (publisko), gan lokālo (privāto) uzdevumu risināšanai, līdz šim nav bijuši veiksmīgi un joprojām tiek uzskatīti par finansiāli riskantiem, turklāt nav arī uzradies kāds, kas būtu ar mieru ieguldīt pietiekami lielu naudu šādā projektā. 

Ja nākotnē nenotiks kvalitatīvs tehnoloģisks izrāviens, nākamais datu centru attīstības posms (CDC  0.4) jau varētu būt pilnīgi pielāgots diviem principiāli atšķirīgiem CDC tipiem: tādam, kas balstīts uz kvantitatīvām (arvien lielāka lietotāju skaita un datu apjoma) prasībām, un tādam, kas balstīts uz kvalitatīviem parametriem (funkcionalitāte, drošība, pakalpojumu pakete). 

Tātad patlaban nav īsti droši prognozēt CDC attīstības virzienus pēc 2020. gada. Nav šaubu, ka publiskajā virzienā CDC izmantošana kļūs arvien vienkāršāka un dati ceļos arvien ātrāk, vienlaikus lielās IKT kompānijas par datu drošību gandrīz noteikti turpinās runāt caur sakostiem zobiem. Tiem, kam svarīgākā prasība ir datu transportēšanas, glabāšanas un izmantošanas drošība, visdrīzāk nāksies meklēt privātus risinājumus un maksāt vairāk. 

Varbūt tomēr kāds ģēnijs radīs platformu, kura apmierinās visus. Un kāds neparasti tālredzīgs finansists riskēs ieguldīt miljardus, lai ar šīs platformas palīdzību CDC 4.0 laikmetu padarītu vienotu. 

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!