Mūsu spēks – cilvēki un tehnoloģijas

Mūsu spēks – cilvēki un tehnoloģijas

Starp mūsu senčiem ir bijuši gudri un uzņēmīgi vīri, taču viņu iespējas radīt jaunus produktus ar augstu pievienoto vērtību bija niecīgas. Vēl niecīgākas bija viņu iespējas šādus produktus realizēt ārvalstu tirgos. Sadarbības piedāvājuma nosūtīšana vēstulē partnerim Amerikā vien varēja aizņemt vairākus mēnešus. Un kur tad vēl laiks un riski, saistīti ar darījuma noslēgšanu, preču nosūtīšanu un samaksas saņemšanu?! Šie u. c. šķēršļi šodien ir samazinājušies vai izzuduši pavisam – tiem, kuri grib un prot radīt augstvērtīgus produktus, vārti uz pasauli ir vaļā.

Nozare, kura jau šobrīd spēj radīt produkciju ar augstu pievienoto vērtību, realizēt to eksporta tirgos un nodrošināt vairākumam uzņēmēju un darbinieku konkurētspējīgu atalgojumu, ir informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT). Tomēr galvenais iemesls, kāpēc IKT jomai ir jāpievērš īpaša uzmanība, ir nevis pašreizējie statistikas rādītāji, bet gan nozares potenciāls – prognozes vēsta, ka nākotnē ražošanas, klientu apkalpošanas, izklaides u. c. iekārtas aizvien plašākā apjomā tiks savienotas ar IKT sistēmām un darbinātas ar šo sistēmu palīdzību. Jau šobrīd ar GPS sistēmām aprīkoti un no datora vadāmi traktori ar zemi, roboti mūrē ķieģeļu sienas un droni uzmēra izrakteņu krājumus karjeros, taču tas ir tikai procesa sākums. 

Attīstība noritēs ciešā sadarbībā ar citu nozaru speciālistiem

Nākotnes prognozes ļauj secināt, ka IKT pakāpeniski aizvien vairāk pārsegsies ar citām nozarēm un to attīstība noritēs ciešā sadarbībā ar citu nozaru speciālistiem. Tas nozīmē, ka labākās pozīcijās būs tie uzņēmumi (arī pilsētas, valstis, reģioni), kuru speciālisti labi pārzinās ne tikai savu jomu, bet arī IKT. Savukārt tiem nozaru speciālistiem, kuri nevarēs vai negribēs izmantot IKT piedāvātās iespējas, attīstības perspektīvas būs ierobežotas.

Lai gūtu panākumus IKT jomā, nav nepieciešami milzīgi ieguldījumi un daudzos gadījumos pietiek ar diviem komponentiem – attīstītām tehnoloģijām un gudriem un uzņēmīgiem cilvēkiem. Niansēs neiedziļinoties, varam secināt, ka tehnoloģiskais nodrošinājums un tā pieejamība plašam lietotāju lokam Latvijā ir pasaules līmenī. Neskaitāmi piemēri rāda, ka Latvijā ir arī gudri un uzņēmīgi cilvēki, taču tieši šajā ziņā vēl daudz ko ir iespējams pilnveidot.

Lai labāk sagatavotos nākotnes izaicinājumiem, IKT prasmju apgūšanai un pilnveidošanai ir jākļūst par vienu no prioritātēm visos līmeņos – gan ģimenēs, gan izglītības iestādēs, gan uzņēmumos un iestādēs. Daudzviet tas tā jau ir, citviet, spriežot pēc plānošanas dokumentiem, tā vajadzētu būt. Tomēr ir svarīgi, lai ikviens saprastu, ka IKT prasmju pilnveidošana ir vajadzīga mums pašiem. 

IKT nozares specifika šajā nozarē ļauj sekmīgi darboties jaunuzņēmumiem (angļu val. start-up), kuri apstākļu sakritības gadījumā kopā ar pašu radītajiem produktiem īsā laikā var gūt galvu reibinošus panākumus. Šā gada janvārī spēkā stājās Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likums. Par dokumenta darbības rezultātiem spriest vēl ir pāragri – svarīgākais ir apzināties, ka Latvijai ir vajadzīgi jaunuzņēmumi, savukārt ne visiem jaunuzņēmumiem ir vajadzīga Latvija.

Nākotne piederēs tām valstīm, kurās būs attīstīta IKT nozare. Šobrīd ir daudzi priekšnosacījumi tam, lai arī Latviju uzskatītu par valsti ar nākotni. 

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!