Mašīnas iet skolā

Mašīnas iet skolā

ML izmantošana 

ML izveidošanas mērķis ir sarežģītu profesionālu uzdevumu daļēja vai pilnīga automatizācija visdažādākajās cilvēka darbības sfērās. Tās lietojums paplašinās un mūsdienās ietver bioinformātiku, medicīnu, ģeoloģiju un socioloģiju. Ekonomikā to izmanto bankas kredītpunktu vērtēšanā, klientu rīcības modelēšanā, krāpšanas atklāšanā, biržas datu analīzē un uzraudzībā, piemēram, ASV bankām, izmantojot biometriju, kas identificē lietotāju pēc raksturīgām datorpeles kustībām, ir izdevies palielināt savlaicīgi atklātu krāpšanas ar kredītkartēm gadījumu skaitu par 15 %. Tehnikā ML noder diagnostikā, robottehnikā, datora vizuālās un skaņas atpazīšanas sistēmu pilnīgošanā. 

Pāreja uz datu glabāšanu digitālajā vidē kļūst vispārēja, un tas sekmē milzīga zinātnes, ražošanas, uzņēmējdarbības, veselības aizsardzības un transporta datu daudzuma uzkrāšanos. ML šos datus var sakārtot, analizēt vai pat patstāvīgi pieņemt lēmumus par tiem. Modernajā birojā, izmantojot ML, var labāk identificēt tekstus, izķert surogātpastu, sadalīt dokumentus pa kategorijām un noteikt ievades rokrakstu.

Vai ML ir bīstams 

Tradicionāli bažas izraisa darba vietu zaudēšana. Šajā ziņā bažas ir pamatotas – industrializācijas vēsture to ir apliecinājusi neskaitāmas reizes. Tomēr jaunas darba vietas paradoksālā kārtā – kā pēc burvju nūjiņas mājiena – vienmēr ir uzradušās citās sfērās. Vismaz līdz šim. 

Tās IT, kuras izmantos sabiedrības vajadzībām, tiek un tiks pamatīgi testētas, vairākkārtēji nodrošinātas un, ticamākais, problēmas neradīs. Jautājums ir, vai ar tehnoloģiju palīdzību izbrīvēto laiku cilvēks izmantos lietderīgi – individuālās izaugsmes veicināšanai. 

Par jaunākajām ML tehnoloģijām un sasniegumiem, kurus izmanto vai plāno izmantot līdervalstu militārā rūpniecība, protams, ir zināms maz. Tā ir nozare, kurā iegulda visvairāk līdzekļu un tiek sasniegti izcilākie rezultāti. Cerams, valstis spēs vienoties par tehnoloģiskās attīstības pamatprincipiem – un cilvēce nekad neieraudzīs, piemēram, filmā Terminators redzētās apokaliptiskās ainas. 

Militārā rūpniecība ir nozare, kurā iegulda visvairāk līdzekļu un tiek sasniegti izcilākie rezultāti

Cits futūristiski filozofisks jautājums ir, vai inteliģentās mašīnas, patstāvīgi mācoties, nekļūs par augstāko rasi un neizspiedīs cilvēku no tā vides. Par to spriest ir pāragri. Joprojām nav precīzi definēts, kas tad īsti ir cilvēks un kāda ir viņa smalko spēju galīgā robeža. Daudzi sliecas uzskatīt cilvēku par daudzdimensionālu būtni, kas nav ieslodzīta šajā laiktelpā. Katrā ziņā attīstītas IT var būt lielisks palīgs cilvēkam ceļā uz zvaigznēm – gan fiziskā, gan garīgā nozīmē. 

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!