Lai telpa būtu tīra

Lai telpa būtu tīra

Biznesa vidē ar apzīmējumu tīrā telpa skaidro telpu, kurā gaisa piesārņojuma koncentrācija tiek kontrolēta un kura ir izveidota un tiek izmantota tā, lai samazinātu piesārņojuma iekļūšanu, rašanos un saglabāšanos. Atbilstīgi ISO 14644 standartam, tīrās telpas tiek iedalītas vairākās grupās, katrai no tām ir noteiktas skaitliski izmērāmas gaisa piesārņojuma normas. 

Tīrajās telpās notiek nepārtraukta gaisa plūsma un gan no ārpuses ienākošais, gan telpā jau esošais gaiss tiek filtrēts un attīrīts. Līdzās gaisa kvalitātes kontrolei tīrajās telpās ir iespējams uzraudzīt arī temperatūru, gaisa mitrumu, enerģijas patēriņu u. c. rādītājus. 

Šis risinājums strauji kļūst populārs, ļaujot ātri izveidot laboratorijas, kas atbilst visstingrākajām prasībām, vienlaikus neveicot izmaiņas ēkas inženiertehniskajās pamatsistēmās

Tīrajās telpās strādājošie izmanto speciālu apģērbu; mēbeles un aprīkojums šādās telpās ir izstrādāti no tādiem materiāliem, kas nerada piesārņojumu un ir viegli notīrāmi. Tīrās telpas bieži tiek aprīkotas ar specifisku ekipējumu, kurš atkarībā no paredzētā darbības veida var būt ļoti komplicēts.

Tīrās telpas un sertifikāti par to izmantošanu var būt nepieciešami daudzu nozaru pārstāvjiem, to vidū visdažādākajām laboratorijām, medicīnas aprūpes iestādēm, enerģētikas, ražošanas u. c. uzņēmumiem. 

Latvijas tirgū tīrās telpas infrastruktūru piedāvā SIA FIMA – uzņēmums, kurš ir specializējies inteliģentu inženiertehnisko risinājumu jomā. FIMA izstrādā tīrās telpas izveidei nepieciešamos arhitektoniskos risinājumus, uzstāda visas nepieciešamās ierīces un elektroniskās, gaisa attīrīšanas, kontroles un uzraudzības sistēmas, kā arī īsteno klientu vajadzībām atbilstīgus tīrās telpas citu veidu risinājumus. Uzņēmumam ir izveidojusies sadarbība ar pasaules tirgus līderiem tīro telpu infrastruktūras un aprīkojuma ražošanā. 

Viens no nopietnākajiem FIMA grupas uzņēmumu īstenotajiem projektiem ir Lietuvas Nacionālā fizikas un tehnoloģisko zinātņu centra laboratoriju būvniecība un aprīkošana. Šis objekts ir uzskatāms par modernāko pētniecības iestādi visā Baltijā. Tajā ir pieejamas 46 laboratorijas, kuras vienlaikus varēs izmantot vairāk nekā 700 pētnieku un studentu. Centra izbūvē FIMA izmantoja moduļu tipa tīrās telpas. Šis risinājums pasaulē strauji kļūst populārs, ļaujot ātri izveidot laboratorijas, kas atbilst visstingrākajām prasībām, vienlaikus neveicot izmaiņas ēkas inženiertehniskajās pamatsistēmās. Moduļus var novietot dažādās kombinācijās, nepieciešamības gadījumā šādā veidā izbūvēto tīro telpu ir iespējams paplašināt vai pārvietot. 

Uzņēmums ir realizējis arī vairākus citus tīro telpu izbūves projektus, arī šobrīd līdzīgi objekti tiek būvēti un aprīkoti gan Rīgā, gan citviet Baltijā.

Uzņēmumi un iestādes, kuru darbā var būt nepieciešamas tīrās telpas, ir ļoti dažādi. Tikpat dažādi ir arī iespējamie tīrās telpas risinājumi. Lai izvēlētos sev piemērotākos, uzņēmumu un iestāžu vadītājiem vajadzētu iepazīt jomas profesionāļu piedāvājumu. 

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!