Ko elpo Latvijas zinātne

Ko elpo Latvijas zinātne

Latvijas zinātnieki atgūst pašapziņu un palēnām virzās uz jaunu domāšanu, jauniem sasniegumiem un jauniem ģeogrāfiskiem apvāršņiem. Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) prezidents Ojārs Spārītis, analizējot pagājušo gadu, akcentē divas LZA sasniegumu daļas: „Pirmkārt, 2016. gadā nodibinājām Zinātnes fondu (ZF), kurš popularizēs zinātni, veicinās inovatīvu izgudrojumu komercializāciju un sadarbību ar uzņēmējiem. Fonds jau noorganizēja zinātnes sasniegumu TOP 10 godināšanas pasākumu, noslēdza sadarbības līgumu ar Komercializācijas reaktoru par inovāciju industriālās ekspertīzes veikšanu un sadarbības līgumus ar vairākiem zinātniskajiem institūtiem par palīdzību izgudrojumu komercializācijā. ZF piedalās augsti tehnoloģisku jaunuzņēmumu komercializācijā. Sēkla ir iesēta, gaidām ražu.” 

Cits nozīmīgs jaunums ir LZA augošā sadarbība ar Ķīnu. Ar Ķīnas Sociālo zinātņu akadēmiju 2016. gada 4. novembrī tika noslēgts jumta līgums, kas atver durvis sadarbībai izglītības, zinātnes, tehnoloģiju un ekonomiskās kooperācijas jomā. 2016. gadā ir parakstīts arī sadarbības līgums starp LZA, Vuhaņas Universitāti un šīs universitātes Tehnoloģiskās attīstības centru par sadarbību zinātnes projektos, tehnoloģiju izmantošanu pētniecībā, studiju iespējām un komercializāciju. Novembrī bija paredzēta Latvijas zinātnieku vizīte Ķīnā, lai perspektīvākās Latvijas zinātnes nozares prezentētu Vuhaņas Universitātes un pilsētas pašvaldības organizētā konferencē. Ar LZA ZF starpniecību Pekinā ir izveidots kontaktpunkts Latvijas un ĶTR zinātnes komercializācijas un ekonomiskās sadarbības projektu īstenošanai. LZA kā viens no Latvijas puses partneriem piedalās Latvijas un ĶTR uzņēmēju sadarbības projekta par kooperāciju loģistikā, zinātnes komercializācijā, kultūras un tūrisma apmaiņā sagatavošanā. „Sistemātiska un kolektīva darba rezultātā šī sadarbība var pavērt Latvijas zinātnei grandiozas iespējas. Diemžēl ir jāatzīmē, ka zinātnes jaunā zīda ceļa sagatavošanā akadēmijai pagaidām nav palīdzējusi neviena valsts intereses pārstāvoša pārvaldes institūcija,” gan ar lepnumu, gan sarūgtinājumu saka O. Spārītis. 

LZA uzsver arī citus patīkamus notikumus, piemēram, 2016. gada 16. un 17. jūnijā, piedaloties SemEval-2016 starptautiskajā konkursā Sandjego (ASV) ar uzlabotu C6.0 klasifikācijas algoritma versiju, kas ir pielāgota Abstract Meaning Representation (AMR; angļu val. ‘abstraktās domāšanas attēlošana’) iegūšanai no dabiska angļu valodas teksta, Latvijas Universitātes (LU) Matemātikas un informātikas institūta grupa LZA korespondētājlocekļa Gunta Bārzdiņa vadībā 11 prestižu komandu konkurencē izcīnīja 1. vietu; izturējis milzīgu konkurenci (5. vieta no 169 pieteikumiem), 2016. gada 23. novembrī tika oficiāli apstiprināts LU Cietvielu fizikas institūta Eiropas Savienības pamatprogrammā pētniecībai un inovācijai Horizon 2020 izstrādātais projekts Moderno materiālu pētījumu un tehnoloģiju pārneses centrs (CAMART2). Ar Eiropas Komisijas finansējumu (15 miljonu eiro) un Latvijas valsts līdzfinansējumu (16 miljonu eiro) CAMART2 ir kļuvis par pagaidām vērienīgāko zinātnes projektu Latvijā.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!