Ārpakalpojums – kompānijas attīstības stratēģiskā vīzija

Ārpakalpojums – kompānijas attīstības stratēģiskā vīzija

Viens no transformācijas veidiem ir, piemēram, IT kā ārpakalpojuma izmantošana. Tradicionāli IT ārpakalpojums tika uztverts kā izmaksu taupīšanas veids, taču mūsdienās tas ir kļuvis par daudz efektīvāku biznesa stratēģiju, kas sniedz pievienoto vērtību organizācijā. Rēķinoties ar aktuālajām IT tendencēm, kompānijas vairāk ir ieinteresētas ātrumā, efektivitātē un elastīgākā pakalpojuma sniegšanā, kas ļauj pārveidot uzņēmējdarbību, uzsvaru liekot uz pievēršanos savai pamatdarbībai. Šī tendence, ļaujot organizācijām pārveidot savu biznesu, var būtiski ietekmēt to, kā IT vadītāji un uzņēmumu vadītāji redz ārpakalpojumu jomu.

Kompānijas vairāk ir ieinteresētas ātrumā, efektivitātē un elastīgākā pakalpojuma sniegšanā

Tomēr, par spīti tādiem vispārīgiem ieguvumiem kā, piemēram, darbības risku samazināšana, ātrāka un lētāka tehnoloģiju adaptācija, uzņēmumi joprojām uzskata, ka optimizēt tehnoloģijas ir ļoti sarežģīti. Tirgus gan ir pierādījis, ka ātrākus panākumus gūst tieši tās kompānijas, kuras savu nākotni redz plašāk, neapstājas pie nezinu, kā tas darāms; tas noteikti būs ļoti dārgi; man to nevajag, neesam tik lieli. Uzņēmumi, kas tiek pāri šiem kompleksiem, ļoti ātri saprot, ka ārpakalpojumi ir pakalpojumu sniegšanas uzlabošanas paņēmiens, ātrums tirgū, jaunu tehnoloģiju ieviešana un inovāciju veicināšana uzņēmumā. Tā nav tikai izmaksu taupīšanas taktika. 

Pārmaiņas tehnoloģiju pasaulē ir tik milzīgas, ka lielāks uzsvars tiek likts uz veiklību un elastīgumu, nevis uz vecā biznesa modeļa režīmu. 

Pārmaiņas tehnoloģiju pasaulē ir tik milzīgas, ka lielāks uzsvars tiek likts uz veiklību un elastīgumu, nevis uz vecā biznesa modeļa režīmu

Izvēloties ārpakalpojuma sniedzēju, ļoti būtiski ir veikt pamatīgu potenciālā partnera izpēti. Pirmā kļūda, ko uzņēmēji pieļauj: iespējami lētākā partnera izvēlēšanās, nevis viņa kompetenču izpēte. Uzņēmuma vadītājam ir jāsaprot, ka ir jāmeklē tāds tehnoloģiju partneris, kurš spēj veidot un radīt pozitīvu kompānijas tēlu – mūsdienīgu un attīstītu. Tāds, kurš kopā ar kompāniju dosies kopīgā tehnoloģiju ceļojumā. Un, jo garāks ir ceļojums, jo drošāk ir doties tajā ar stabilu un uz attīstību orientētu partneri. Tas ir īpaši būtiski, jo kopā būs jāizstrādā pavisam jauna IT infrastruktūra, kas radīs jaunas inovācijas, uzlabos pakalpojumu sniegšanu un sekmēs labāku ieguldīto resursu atdevi. Ikviens uzņēmuma vadītājs vēlas pēc iespējas ātrāk atpelnīt ieguldītos līdzekļus, tāpēc to pašu vajadzētu sagaidīt no sava IT partnera. 

Spēja izmērīt, optimizēt un attaisnot IT ieguldījumus joprojām ir milzīgs izaicinājums IT vadītājiem. Tie uzņēmumi, kas IT ārpakalpojumus uzskata ne tikai par izmaksu ietaupījumu, bet arī par stratēģisku taktiku un efektīvu uzņēmējdarbības stratēģiju, visticamāk iegūs dominanci tirgū. Pārliecinieties, ka katrreiz, kad jūs nolemjat iesaistīt jaunu IT ārpakalpojumu uzņēmumu, jūs, abas puses, esat gatavas darīt visu, lai sasniegtu uzņēmējdarbības mērķus un nemainīgi strādātu ar cilvēkiem un procesiem! 

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!