Latvijā tiek radīts digitālais dvīnis

Latvijā tiek radīts digitālais dvīnis

Digitālais dvīnis šī brīža skatījumā ir kaut kas tehnoloģijām pārbagāts, taču, ļoti iespējams, nozīmīga nākotnes procesu sastāvdaļa. Un arī Latvijā drīzumā taps pašiem savs digitālais dvīnis. Pēc Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) sniegtās informācijas - starpdisciplināra studentu komanda sadarbībā ar IT kompāniju Accenture un RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes zinātniekiem izstrādās virtuālo dvīni.

RTU skaidro, ka virtuālais jeb digitālais dvīnis ir reāla produkta vai pakalpojuma virtuāla reprezentācija, kas ne tikai identiski ataino fizisko objektu vai norisi, bet, pateicoties lietu interneta sensoriem, iegūst nepārtrauktus reāllaika datus no sava fiziskā dvīņa. Šī unikālā identiskā atbilstība reālajam objektam un reāllaika norisēm ļauj virtuāli monitorēt objektu, savukārt mašīnmācīšanās tehnoloģijas un prognozēšanas modeļi ļauj modelēt notiekošo vairākus soļus uz priekšu, tādējādi palīdzot uzlabot iekārtu un citu objektu darbību, kā arī mazinot iekārtu vai procesu kļūdas nākotnē. 

Norādīts, ka virtuālais dvīnis tiks izstrādāts RTU programmas «Vertikāli integrēts projekts» (VIP) ietvaros. Programmas mērķis ir dot iespēju studentiem no dažādām studiju programmām un līmeņiem sadarboties ilgtermiņa pētniecības projektā, vienlaikus stiprinot un paplašinot mācībspēku zinātnisko darbību. Studentu komandas ir starpdisciplināras un vertikāli integrētas – studējošie pārstāv dažādus studiju līmeņus sākot no bakalaura studijām līdz pat doktorantūrai. Komandas vāc un apstrādā datus, attīsta prototipus, to darbu uzrauga RTU mācībspēki, savukārt kvalitātes kontroli un palīdzību projektēšanā un prototipa izgatavošanā nodrošina RTU Dizaina fabrika.

Sadarbībā ar Accenture pirmo reizi VIP komandas darbu definēs un uzraudzīs uzņēmums. Accenture inovāciju vadītājs Latvijā Kristaps Banga uzskata, ka -

šobrīd inovāciju izveidē lielu lomu spēlē partnerattiecības ar citiem ekosistēmas dalībniekiem.

Viņaprāt, uzņēmumiem ir jāsadarbojas ar akadēmisko sektoru un zinātniekiem, lai radītu jaunus produktus un iespējas.

VIP komandas vadītājs būs viens no Baltijas vadošajiem mākslīgā intelekta ekspertiem, «Accenture» datu un mākslīgā intelekta daļas vadītājs Staņislavs Hiļčuks. Viņš sadarbosies ar RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes dekānu Jurģi Poriņu un Telekomunikāciju institūta vadošo pētnieku Andi Supi.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Izstāžu centrs Ķīpsala, Rīga
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!