E-prasmes palīdzēs uzlabot „digitālie aģenti”

E-prasmes palīdzēs uzlabot „digitālie aģenti”

„Digitālo aģentu” apmācība uzsākta 18. aprīlī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) integrētās komunikācijas un mācību aktivitāšu programmas „Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros. Programmas mērķis ir informēt un izglītot iedzīvotājus par valsts un pašvaldību piedāvātajiem e-risinājumiem. Tā palīdzēs iedzīvotājiem uzsākt un pilnvērtīgāk izmantot valsts un pašvaldību piedāvātos e-pakalpojumus, tādējādi arī uzlabojot iedzīvotāju komunikāciju ar valsti.

„Digitālo aģentu” loma šajā programmā ir konsultēt un sniegt palīdzību iedzīvotājiem ar e-pakalpojumu un e-risinājumu izmantošanu, ietverot arī drošu darbošanos internetā.

VARAM valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos Edmunds Beļskis uzsver programmas nepieciešamību, sakot, ka „digitālie aģenti” tiks apmācīti tā, lai praktiskā veidā cilvēkiem varētu sniegt konsultācijas un palīdzību konkrētajā brīdī nepieciešamo e-risinājumu izmantošanā.

„Digitālie aģenti” tiks apmācīti ne tikai kā palīdzēt cilvēkiem ar valsts un pašvaldību piedāvāto e-pakalpojumu un e-risinājumu lietošanu un izmantošanu. Būtiska nozīme elektroniskajā vidē ir arī personas datu aizsardzībai un drošībai internetā, par ko ne visi iedzīvotāji ir informēti un zina.

Kopumā divu gadu laikā plānots apmācīt ap 6000 speciālistu, kas darbojas tādās profesijās kā bibliotekāri, valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki, skolotāji. Kā pirmie par „digitālajiem aģentiem” gatavojas kļūt bibliotekāri, kuri jau uzsākuši apmācības.

Apmācības notiks Rīgā, kā arī reģionālās nozīmes centros – Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā, Kuldīgā, Ventspilī, Jelgavā, Valmierā un Cēsīs.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113

SIA BiSMART
Reģ. Nr. 40203056850
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!