Satiksmes pārvaldība Latvijā kļūst viedāka un efektīvāka

Satiksmes pārvaldība Latvijā kļūst viedāka un efektīvāka

Pēc Latvijas Valsts Ceļu (LVC) sniegtās informācijas – no 27. novembra uz autoceļa Via Baltica posmā no Ainažiem līdz Grenstālei izvietotas inteliģentās transporta sistēmas jeb elektroniskās mainīgās ceļa zīmes. To galvenā funkcija ir laicīgi brīdināt autobraucējus par braukšanas apstākļiem, ceļa seguma stāvokli, atļauto braukšanas ātrumu un citiem būtiskiem faktoriem. Kopumā uzstādītas 30 elektroniskās ceļa zīmes.

Elektronisko zīmju atšķirību no parastajām ceļa zīmēm var novērot situācijās, kad uz ceļa tiek konstatēti apstākļi, kuri paredz satiksmes dalībnieku informēšanu, piemēram, remontdarbi un apledojums.

Šādās situācijās elektroniskās ceļa zīmes iedegas, lai transportlīdzekļa vadītājs skaidri un savlaicīgi pamanītu konkrēto apstākļu esamību.

Tāpat iespējams arī attālināti mainīt elektronisko ceļa zīmju informāciju negadījuma, sastrēguma vai citu apstākļu dēļ.

Papildus ceļa zīmēm ir uzlabotas vai no jauna uzstādītas arī 13 ceļu meteoroloģiskās stacijas. To funkcijas ir nepārtraukti veikt gaisa temperatūru, mitruma, nokrišņu, vēja ātruma, redzamības, ceļa seguma un citus mērījumus.

Bez minētajiem risinājumiem uzstādīti arī citi rīki viedākai un drošākai satiksmei, piemēram, satiksmes negadījumu novērošanas sistēma.

Tā automātiski reģistrē šķērsli, lēnu satiksmi, kā arī citus apstākļus, par to uzreiz ziņojot Satiksmes informācijas centram.

Runājot par projekta Smart E67 tehnisko izpildi, lielu artavu tajā ieguldījis uzņēmums FIMA. Uzvarot atklātajā konkursā, uzņēmums ieguva tiesības veikt tehnisko projektēšanu, pirmsinstalācijas darbus, ceļa inteliģento transporta sistēmu elementu uzstādīšanu, modernizāciju, kā arī izstrādāt zīmju izvēles algoritmu, ņemot vērā meteoroloģisko staciju sniegto informāciju. FIMA komercdirektors Aleksandrs Grebežs, runājot par projekta izstrādi, norāda, ka tajā izmantotas jaunākās inteliģento transporta sistēmu tehnoloģijas, kā arī pats projekts esot unikāls. Gatavs risinājums tirgū nav pieejams, tāpēc bija jāizstrādā speciāls vadības programmnodrošinājums, kas apvieno trīs dažādu sistēmu mijiedarbību.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!