Latvijas uzņēmumi visaktīvāk digitalizē klientu servisus

Latvijas uzņēmumi visaktīvāk digitalizē klientu servisus

Ar mērķi apzināt Latvijas uzņēmēju paradumus un pieredzi digitalizācijas un automatizācijas risinājumu ieviešanā Finanšu nozares asociācija kopā ar Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameru veikuši uzņēmēju aptauju. Tajā noskaidrots, ka lielais vairums Latvijas uzņēmumu pēdējos trīs gados lielākā vai mazākā mērā kļuvuši digitālāki un tehnoloģiskiem risinājumiem bagātāki, tādējādi tiekot apbalvotiem ar acīmredzamiem ieguvumiem.

No aptaujātajiem uzņēmējiem lielākā daļa jeb 72% pēdējo trīs gadu laikā bijuši aktīvi digitalizācijas un automatizācijas risinājumu ieviešanā, ieguldot šajā procesā līdz 50 000 eiro. Vaicāti par to, kuras jomas uzņēmumā tikušas pie tehnoloģiskiem jauninājumiem, lielākā daļa jeb 19% aptaujāto uzņēmēju norādījuši uz klientu servisu digitalizāciju un automatizāciju. 17% uzņēmumu ar tehnoloģiju palīdzību efektivizēti iekšējie procesi – personālvadība un sistēmu integrācija ar trešajām pusēm, tikpat daudz uzņēmumos šādi uzlaboti arī ražošanas procesi. 

Mūsdienās ikviena uzņēmuma veiksmes atslēga slēpjas arī prasmēs pēc iespējas ātrāk un vienlaikus produktīvāk paveikt nepieciešamās darbības. Ar pareizā laikā un vietā pielietotām tehnoloģijām to iespējams panākt, un to atzinuši arī aptaujātie uzņēmēji. Lielākā daļa jeb

92% uzņēmēju kā galveno ieguvumu, ieviešot digitalizācijas un automatizācijas risinājumus, minējuši laika ietaupījumu.

Kā otrs lielākais ieguvums tehnoloģiju ieviešanai uzņēmumā minēta augstāka produktivitāte, uz ko norādījuši 86% aptaujāto. Savukārt 61% uzņēmēju par būtisku ieguvumu atzinuši samazinātas darbaspēka, ražošanas un cita veida izmaksas.

Aptaujā arī noskaidrots, ka, pēc uzņēmēju domām, izteiktākos ieguvumus digitalizācijas un automatizācijas risinājumi sniedz norēķinu jomā, klientu servisā, mārketingā, klientu datu apstrādē, sistēmu integrācijā ar trešajām pusēm. Tajā pašā laikā mazākie ieguvumi no tehnoloģijām esot jūtami tādās jomās kā ražošana un dokumentu vai lēmumu plūsmu administrēšana.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!