Uzņēmumu reģistrs drīzumā kļūs vēl digitālāks

Uzņēmumu reģistrs drīzumā kļūs vēl digitālāks

Aizvadītās nedēļas 13. jūnijā apritēja gads kopš Uzņēmumu reģistra komandu papildināja virtuālā asistente un nākotnes valsts pārvaldes vēstnese UNA. Tas bija nozīmīgs solis valsts pārvaldes attīstībā un virzībā pretī digitalizācijai, pie kura Uzņēmumu reģistrs apstāties negrasās. Jau drīzumā tā sniegtās iespējas uzņēmējiem kļūs vēl interaktīvākas, visus pakalpojumus piedāvājot vienīgi elektroniskā veidā.

Uzņēmumu reģistrs norādījis, ka ilgtermiņa attīstības stratēģija ietver koncentrētu virzību digitālā virzienā. Reģistra pārstāvji informēja, ka jau drīzumā tā piedāvātie pakalpojumi būs pieejami tikai elektroniskā veidā. Bez pakāpeniskas darba laika samazināšanas klātienes pasākumiem, kas tiek praktizēts kopš 2017. gada, Uzņēmumu reģistrs šobrīd sācis darbu pie jaunu e-pakalpojumu izveides. Viens no tiem ir virtuālās asistentes UNAs sniegtais atbalsts angliski runājošiem ārvalstu investoriem. Prasmes komunicēt angļu valodā līdzīgi kā iespēju sazināties latviski nodrošina uzņēmums “Tilde”.

Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre Guna Paidere norādījusi, ka šobrīd čatbots jau kļuvis par būtisku Uzņēmumu reģistra komandas papildinājumu.Par to liecina fakts, ka - 

trešā daļa klientu atbalstam un konsultācijām izmanto virtuālās asistentes UNAs palīdzību.

G. Paidere uzsvēra, ka šādā veidā arī darbinieki tiek atslogoti no vienveidīgu pienākumu pildīšanas jeb atbildēšanas uz lielākoties standarta tipa jautājumiem un novirzīti tādiem uzdevumiem, kas ir sarežģītāki un prasa lielāku iesaisti. Bez tam UNA samazina arī telefonkonsultāciju gaidīšanas laiku, kā arī iezīmē jaunu paradumu veidošanos valsts pārvaldes ikdienā. Piemēram, sniedz konsultācijas arī ārpus ierastā darba laika – vēlos vakaros un agrās rīta stundās, kas, domājams, būs būtiski saziņā ar ārvalstu klientiem.

Tildes vadītājs Andrejs Vasiļjevs norādījis, ka Tildes angliski runājošie virtuālie asistenti ir atbalsts vairākiem simtiem tūkstošu klientu visā pasaulē un tagad arī labs piemērs, attīstot UNAs prasmes. Jāpiebilst, ka šobrīd Uzņēmumu reģistra virtuālā asistente UNA, cītīgi mācoties, saprot jau aptuveni pustūkstoti anglisko jautājumu, kā arī zina teju 1500 atbildes uzņēmuma reģistrācijas pakalpojumiem.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!