Platforma, kas palīdzēs gudrāk iekārtot jebkuru zemes īpašumu

Platforma, kas palīdzēs gudrāk iekārtot jebkuru zemes īpašumu

Pašlaik platformu visaktīvāk izmanto tieši pašvaldības un to iestādes. Risinājuma noderīgumu pierāda, piemēram, gadījumi, kad pašvaldībām nepieciešams veikt ūdens vada remontu. Izmantojot minēto platformu, ūdens vada remontu var veikt ātrāk, jo tiek sniegta informācija, piemēram, par to, kādas, caurules nepieciešamas.

Pēc SIA SunGIS sniegtās informācijas – uzņēmums lielākoties sniedz ģeotelpisko datu apstrādes pakalpojumus. Šie pakalpojumi ietver datu konvertāciju, kārtošanu, analīzi, kartogrāfijas konsultācijas, arī ģeotelpisko datubāzu, servisu uzturēšanas un izvietošanas pakalpojumus. Tāpat uzņēmums veic analīzi un auditu jau klienta rīcībā esošajiem datiem un citus ģeotelpisko datu apstrādes pakalpojumus. Lai uzņēmums varētu sniegt klientiem minētos pakalpojumus, informācija par ģeotelpiskajiem datiem tiek iegūta un apkopota no dažiem primārajiem datu avotiem. Piemēram, Valsts zemes dienests, Lauku atbalsta dienests, Dabas aizsardzības pārvalde un citi.

Uzņēmuma projektu vadītājs Gints Lūkins, runājot par konkurenci, norāda, ka  -

Latvijā līdzīgu pakalpojumu sniedzēju neesot, kuri gan sniedz ģeotelpiskos datus, gan ar biznesa loģikas palīdzību tos arī analizē.

SIA SunGIS klientu lokā ir gan fiziskas personas, kuras vēlas pārdomātāk iekārtot savu privātīpašumu, gan arī pašvaldības. Platformu pašlaik savā īpašumā iegādājušās 30 no 191 Latvijas pašvaldības. Kaut arī darbs pie platformas kā biznesa tehnoloģijas norit divus gadus un izaugsmes iespējas Latvijā vēl pastāv, uzņēmums nolēmis savus pakalpojumus virzīt ārzemju tirgum.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!