2020. gads iedragājis jaunuzņēmumu eksistenci Latvijā, taču vērojama arī pozitīva tendence

2020. gads iedragājis jaunuzņēmumu eksistenci Latvijā, taču vērojama arī pozitīva tendence

Kā liecina jaunākie Lursoft dati, aizvadītajā 2020. gadā reģistrēts 17 gados zemākais jaunuzņēmumu skaits. Tikmēr likvidēto uzņēmumu skaits, lai arī, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ievērojami sarucis, tas joprojām ir nedaudz lielāks par jaunu uzņēmumu skaitu. 

Lursoft veiktā izpēte liecina, ka 2020. gadā reģistrēti nepilni deviņi tūkstoši jeb 8938 jauni uzņēmumi. Tas ir par 14.4% mazāk nekā 2019. gadā. Lai arī jauna biznesa radīšanā Latvijā šobrīd nesokas spīdoši, jāpiemin arī labais. Salīdzinot ar 2019. gadu, pērn strauji, vairāk nekā uz pusi, samazinājies likvidēto uzņēmumu skaits. Ja 2019. gadā tie bija ap 23 860, tad pērn  - 11 690 uzņēmumu tika likvidēti. 

Avots: Lursoft

Apskatot jauno uzņēmumu reģistrēšanas datus griezumā pa mēnešiem, Lursoft secinājis, ka 2020. gada janvāris bijis salīdzinoši auglīgs mēnesis, kad tika reģistrēts par 3% vairāk jaunu biznesu nekā 2019. gada janvārī. Savukārt 2020. gada februāris nav bijis tik iepriecinošs, un salīdzinot ar 2019. gada februāri, pērn šajā mēnesī reģistrēti par teju 3% mazāk jaunuzņēmumu. Nākamie 2020. gada mēneši bijuši visai klusi - tas saistāms ar Covid-19 pandēmijas sākšanos, kad ne tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē jauni uzņēmumi tika reģistrēti krietni vien kūtrāk. Vienlaikus mēneši ar izteikti negatīvu tendenci, salīdzinot ar 2019. gadu, bijuši tieši marts, kad pandēmija sākās, kā arī oktobris. Attiecīgi martā reģistrēts par 19% mazāk, savukārt oktobrī par 21% mazāk jaunuzņēmumu nekā 2019. gadā šajos mēnešos. 

Avots: Lursoft

Jāatzīmē arī tas, ka pērn jauni uzņēmumi reģistrēti gandrīz visos Latvijas novados. Izņēmumi ir Ciblas, Rugāju un Zilupes novadi, kuri šajā ziņā palikuši tukšā. Likumsakarīgi, ka visvairāk jaunuzņēmumu reģistrēts Rīgā - aptuveni puse jeb 4451 jauns uzņēmums 2020. gadā dzimis galvaspilsētā. Vienlaikus aizvadītajā gadā 57 Latvijas novados jauno uzņēmumu skaits pārsniedzis likvidēto. 

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!