Baltijas valstu iedzīvotāji nebaidās zaudēt darbu tehnoloģiju dēļ

Baltijas valstu iedzīvotāji nebaidās zaudēt darbu tehnoloģiju dēļ

Šī gada jūlijā tika veikts pētījums “Tehnoloģiju attīstības ietekme uz darba tirgu”. Tajā noskaidrots visu trīs Baltijas valstu iedzīvotāju viedoklis par modernajām tehnoloģijām un to potenciālu drīzumā aizstāt cilvēkresursus.

Pētījumā iegūtie rezultāti ļāva secināt, ka par spīti tehnoloģiju straujajai attīstībai, kas ietver arī cilvēkresursu aizstāšanu ar tehnoloģijām, Baltijas valstu iedzīvotāji ir noskaņoti diezgan optimistiski. Lielākā daļa jeb divas trešdaļas aptaujāto atzina, ka, viņuprāt, tehnoloģiju attīstība vismaz tuvākajā nākotnē ievērojami neietekmēs viņu pārstāvētās profesijas un viņi jūtas droši par savām darba vietām. Tāpat pētījuma dati parāda, ka -

visdrošāk par savām darba vietām jūtas tādos sektoros strādājošie kā ražotāji, būvnieki, pakalpojumu sniedzēji, valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki.

Likumsakarīgi, ka lielākā daļa aptaujāto norādīja, ka šobrīd savā pārstāvētajā profesijā izjūt minimālu tehnoloģiju ietekmi. Tāpat arī tuvāko gadu laikā vien 5% aptaujāto sagaida manāmas izmaiņas savā profesijā.

Starp aptaujātajiem lielāko pārliecību par tehnoloģiju ietekmi profesijā pauduši tirdzniecības jomā esošie. To, ka tehnoloģiju ietekmē sarucis pieprasījums pēc darbaspēka, pauduši 5% gan Igaunijas, gan Latvijas tirdzniecības jomā strādājošie.

Kaut arī lielākā daļa aptaujāto atzina, ka tuvākajā laikā būtiskas izmaiņas savā profesijā tehnoloģiju dēļ neredz, nedaudz citādāks skatījums ir par tālāku laika periodu.

Divas trešdaļas atzīst, ka tālākā nākotnē daļu profesiju skars ievērojamas tehnoloģiskas pārmaiņas.

Jautājot par konkrētām profesijām, kurās ir vislielākais risks cilvēkresursu aizstāšanai, respondenti norādīja rutīnas darbus, kā arī fiziskus, roku darbus.

Pētījumu “Tehnoloģiju attīstības ietekme uz darba tirgu” veica Swedbank Finanšu institūts sadarbībā ar pētījumu centru SKDS, kopumā aptaujājot 1005 Latvijas, 1005 Igaunijas un 1001 Lietuvas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!