44% uzņēmumiem digitalizācija nav svarīga

44% uzņēmumiem digitalizācija nav svarīga

Tika noskaidrots, ka tikai 8% Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu plānotās digitalizācijas aktivitātes ieņem būtisku lomu uzņēmuma darbībā. Salīdzinājumam – Igaunijā 19% un Lietuvā attiecīgi 17% uzņēmēju atbildējuši, ka digitalizācijas aktivitātes viņu uzņēmumos ieņem svarīgu lomu. Salīdzinot rezultātus, var secināt, ka Latvijas uzņēmēji ir diezgan piesardzīgi ar digitālo aktivitāšu plānošanu, un domājams viņiem ir mazāka izpratne par tehnoloģiju nozīmi uzņēmumā nekā pārējām Baltijas valstīm.

Latvijas uzņēmēju neziņu par tehnoloģiju nozīmi un funkcijām apstiprina arī jautājums par digitalizācijas svarīgumu uzņēmumā. 44% Latvijas uzņēmumu atbildējuši, ka digitalizācija tiem nav svarīga. Savukārt, Igaunijā un Lietuvā šis rādītājs ir krietni vien zemāks. Igaunijā tie ir 19%, bet Lietuvā līdzīgi – 18% uzņēmumu, kam digitalizācija šķiet nesvarīga.

SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars uzsver, ka svarīga ir izpratne par digitalizācijas jēdzienu, jo tas nozīmē arī procesu pārcelšanu no papīriem uz elektronisko vidi, klientu piesaisti, apkalpošanu internetā, e-pakalpojumus un citus procesus, ko daži uzņēmēji nesaista ar digitalizāciju. Pēc A. Škapara domām -

Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu piezemētību pret digitalizāciju var saistīt ar to, ka 83% Latvijas uzņēmēju vairāk fokusējas tikai uz vietējo tirgu. Līdz ar to uzņēmējos netiek radīta vēlme pēc jauniem, uz digitalizāciju balstītiem veidiem kā piesaistīt klientus.

SEB bankas aptauja ietvēra jautājumu blokus par apgrozījuma pieaugumu, nodarbinātību, eksportu, inovācijām un investīcijām.  Pētījumā kopumā piedalījās 4270 Baltijas valstu mazo un vidējo uzņēmumu, no kuriem gandrīz 2000 bija no Latvijas.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!