Intelektualizēt mājokļus

Intelektualizēt mājokļus

Šodien, runājot par globālajām pasaules tendencēm gudro māju automātikas jomā, ir jāpiemin internet of things (IoT, lietu internets) jeb veids, kad ierīces vairs nedarbojas autonomi vai pēc viena protokola, bet kļūst par vienotas mākonī saslēgtas ekosistēmas sastāvdaļu, tādā veidā atvieglojot lietotāja dzīvi – neatkarīgi no tā, kāds ražotājs tās ir izveidojis vai uz kādu protokolu ir balstīta to darbība.

Latvijas prakse

Jau vairāk nekā 10 gadus Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja savus mājokļus intelektualizēt – mājas pārvaldes procesā ieviest mākslīgā saprāta komponentus. 

„Latvijas pircējs, izvēloties mājas automatizācijas iespējas, pieturas pie tādām galvenajām pamatpozīcijām kā resursu taupīšana un drošība. Klienti galvenokārt izvēlas žalūziju un apgaismojuma automatizāciju un to savienošanu ar citām ēkā esošajām sistēmām, piemēram, apkuri, multi-room vai signalizāciju, kā arī drošības sistēmu attālinātu vadību un pārvaldības vienkāršošanu. Tas ļauj lietotājam ekonomēt patērētos resursus un pielāgot to patēriņu savām šābrīža vajadzībām. Ir jāatzīmē, ka attālināto drošības sistēmu vadību parasti izvēlas ēkām, kurām ir nepieciešams pārvaldīt vairākas apsardzes zonas, vai arī klienti, kuri bieži atrodas pārbraucienos un vēlas pārliecināties par savas ēkas un tās sistēmu statusu. Nopietnu vietu drošības sistēmu jomā ieņem arī videoanalītika jeb videonovērošanas kameras ar integrētu mākslīgā intelekta komponentu. Tā, piemēram, objektam šķērsojot noteiktu crossing line kameras redzes leņķī, tā automātiski sūta trauksmes signālu. Tādējādi vairs nav nepieciešami, piemēram, tādi papildu drošības elementi kā perimetra signalizācija, jo šo funkciju jau veic tā pati videonovērošanas kamera. Ja runājam par aktuālāko tendenci ēku projektēšanā gan Latvijā, gan Eiropā, tad arvien stabilāku vietu ieņem KNX protokols – tas ir atvērtais kods, kas ļauj savstarpēji savienot un programmēt dažādu ražotāju sistēmas, kas padara gudro māju sistēmas lētākas un lietotājam pieejamākas,” stāsta Daiga Pirogova, SIA IB Planning projektu vadītāja.

Kas ir gudrā māja

Īpašs pavērsiens mājokļa labiekārtošanā notika reizē ar brīnumainās elektrības atklāšanu, kas būtiski izmainīja cilvēka sadzīvi un radīja jaunas, fantastiskas iespējas. Elektrībai sekoja radioviļņi, tiem – mākslīgais intelekts. Gudrā māja apvieno visus šos sasniegumus, sākot ar programmējamu apkures sistēmu, kas koriģē savu darbību, rēķinoties ar temperatūras sensoru sniegto informāciju, un mākslīgā klimata iekārtām, kas automātiski rūpējas par gaisa kvalitāti. Var atsevišķi programmēt apsardzes sistēmu, dārza apgaismojumu, ugunsdrošības sistēmu u. c. Ja tos apvieno vienā sistēmā, var runāt par t. s. gudro māju un sistēmai uzdot kompleksus uzdevumus. 

Gudrās mājas lietotājs sistēmu var programmēt, regulēt un pielāgot savām vajadzībām, noteikt, kuras ierīces, kad un kādā režīmā darbosies. Atsevišķu apakšsistēmu automatizēšana un apvienošana vienā komandcentrā kompleksam nodrošina sinerģiju. Gudrās mājas sistēmas uzdevums ir nodrošināt komfortu, ekonomiju un drošību. Privātos apartamentos īpašniekam visintriģējošākais šķiet komforts, bet sabiedriskās būvēs gudro ēku sistēmas ieguldījums ir reāla energoresursu ekonomija, turklāt – nodrošinot ēkā nepieciešamo mikroklimatu. Gudrā māja identificē konkrētu situāciju, un uz to automātiski reaģē viena no sistēmām, regulējot citas sistēmas pēc iepriekš izstrādāta algoritma. 

Gudrās mājas sistēmas maņu orgāni ir dažnedažādi sensori, kas saņem informāciju par ārējiem apstākļiem un nodod to kontrolierim. Kontrolieris ir smadzenes – vadības sistēma, kas savstarpēji savieno visus sistēmas elementus un uztur kontaktus ar ārējo pasauli. Visbiežāk tas ar sistēmu sazinās, izmantojot radioviļņus. Lai sazinātos ar ārējo pasauli, kontrolieri pieslēdz internetam. Kontroliera komandas izpilda rokas – visdažādākie aktivatori: gudrie slēdži, rozetes, ūdenscauruļu vārsti, trauksmes sirēnas, durvju un vārtu aizvēršanas mehānismi utt. Katrai mājas ierīču grupai ir iespējas pašregulēties un nosūtīt informāciju uz ārpusi, tomēr, ja šīs funkcijas izpilda viens jaudīgs kontrolieris, tas var izdoties kvalitatīvāk. Turklāt vienas smadzenes var izmaksāt lētāk nekā daudzas, un sistēmu apvienošana sniedz īpašas sinerģijas iespējas. Principā gudrā māja ir mūsdienīga ēka, kurā cilvēku dzīves apstākļus organizē, izmantojot dažādas modernas tehnoloģiskas ierīces un automatizāciju. Tā spēj darboties un risināt dažādus ieprogrammētus uzdevumus bez cilvēka klātbūtnes, atbilstīgi iekšējiem un ārējiem iedarbības faktoriem, regulējot inženiersistēmas un nosakot elektroierīču darba režīmu. Gudrajā mājā vienotā sistēmā ir integrētas vadības un sakaru, apkures, ventilācijas un kondicionēšanas, apgaismošanas un elektroapgādes, kā arī drošības sistēmas. Sistēmai (gudrajām rozetēm) var pievienot praktiski visu, ko darbina elektrība. Vadīt to visu var no jebkura datora vai mobilo sakaru ierīces, kurā ir instalēta vadības lietojumprogramma.

Šobrīd gudrā māja ir progresīvākā koncepcija cilvēka attiecībām ar apdzīvojamo vidi. Tā turpina dinamiski tehnoloģiski attīstīties un ar katru gadu kļūst arvien pieejamāka cenas ziņā. Šodienas novitātes bieži rīt ir jau ierasts risinājums. Eiropā par gudriem ir izmācīti jau vairāki desmiti miljonu privāto apartamentu. Gudrās ēkas nodrošina reālu energoekonomiju. Vācijā jau obligāta ir prasība jaunās administratīvās ēkas aprīkot ar gudrās mājas sistēmām. Ir patīkami, ka Latvijā darbojas daudzi zinoši nozares speciālisti, kuri spēj radīt visiem pasaules standartiem atbilstīgas gudrās būves.

Šobrīd gudrā māja ir progresīvākā koncepcija cilvēka attiecībām ar apdzīvojamo vidi

Komforts mājoklim

Privātmājām domātajās gudrībās galvenokārt dominē komforts – vispirms svaigs gaiss, piemērots siltums un apgaismojums. 

Mājas regulācijai ir daudz patīkamu sīkumu: uz nakti aizvērtie logu slēģi automātiski atveras un ielaiž telpās saules gaismu tad, kad ir pienācis celšanās brīdis; pēc pāris minūtēm telefonā jau pienāk īsziņa – virtuvē gaida tase gatavas kafijas… Inteliģenti komfortu sniedz multi-room – tehnoloģija, kas ļauj mājā pārraidīt skaņu un video no jebkura avota uz jebkuru vietu. Saziņai ar sistēmu var ieprogrammēt arī balss komandas un atbildes. 

Gudrā māja iedarbina slēdžus un rozetes, tādējādi ļaujot, piemēram, atgriežoties no komandējuma, laikus ar tālruņa komandu ieslēgt somu pirti. Gudrās mājas sistēma ziemas laikā automātiski novērsīs jumta apledošanu, reizē ar krēslu ieslēgs ārējo apgaismojumu un izgaismos ainavu. Dodoties prom no mājām, var atvienot spriegumu visām ierīcēm, izņemot iekārtas, kurām ir nepieciešama pastāvīga elektrobarošana, kā ledusskapis. Sistēma novērsīs arī elektrības atslēgšanos, ja mājā vienlaikus ieslēgs tādu skaitu ierīču, kurām nepieciešamā jauda ir lielāka par pieejamo.

Gudrajā mājā noteikti būs integrētas dažādas drošības sistēmas – ugunsdrošībai, aizsardzībai pret ielaušanos. To darbību nodrošina mājā izvietotie kustību, klātbūtnes, stikla plīšanas, vibrācijas, logu un durvju atvēršanas detektori. Par ugunsdrošību informē dūmu, siltuma un CO detektori. Atsevišķi detektori informē par gāzes noplūdi, citi – par nekārtībām ar ūdeni. Par mājā notiekošo uzzina no videonovērošanas iekārtām, videodomofoniem un durvju videoactiņām. Informāciju par piekļūšanu mājoklim saņem no gudrajām durvju atslēgām un vārtu vadības moduļiem. Tas ļauj kontrolēt piekļuvi, no distances vadīt ierīces un veikt videoierakstus. Trokšņa sacelšanai trauksmes laikā kalpo sirēnas. Visas šīs ierīces mājā veido kompleksu drošības sistēmu, kas var reģistrēt neatļautu ielaušanos un par to informēt īpašnieku, iedarbināt sirēnu, ieslēgt videonovērošanu un aizslēgt visas mājas durvis. Tehnoloģija multi-room videodomofona signālu var parādīt televizora ekrānā vai gudrās mājas vadības panelī. 

Māja, kuru saimnieki ilgstoši atstāj bez uzraudzības, var piesaistīt nevēlamu uzmanību. No tā izvairās, imitējot saimnieku klātbūtni, automātiski ieslēdzot un izslēdzot apgaismojumu, atskaņojot suņa riešanu un mūzikas skaņas. Trauksmes signalizācija tiek iestatīta tā, lai detektoru nostrādāšanas gadījumā uz mobilo tālruni vai e-pastu un speciālajiem apsardzes dienestiem tiktu nosūtīts paziņojums. Vadības panelī var redzēt, kas stāv aiz durvīm vai pie vārtiņiem. Var 

Visas šīs ierīces mājā veido kompleksu drošības sistēmu

arī saņemt videoattēlu, kas parāda notiekošo dzīvoklī, kurā auklītes uzraudzībā ir atstāti bērni, atrodas slimi cilvēki vai strādā mājkalpotāja. Biometriskie pirkstu nospiedumu skeneri iekļūšanu telpā nodrošina tikai noteiktām personām.

Ekonomija lielām ēkām

Eiropas valstu pieredze rāda, ka, izmantojot klimata kontroli un apgaismojuma vadību, var ietaupīt līdz 30 % elektriskās un siltuma enerģijas. Tātad energoekonomija sabiedrisko ēku sektorā ir viens no galvenajiem gudro ēku attīstības iemesliem, jo dod reālu ietaupījumu, kas palīdz atmaksāties sistēmā ieguldītajiem līdzekļiem. Klimata regulācijai ēkā izmanto temperatūras un mitruma datorus, termostatus, termoregulatorus apkures radiatoru regulēšanai, klimata kontrolierus, kas nodod komandas iepriekšējās paaudzes tehnikai, gaisa mitrināšanas (sausināšanas) iekārtām. Gudrās mājas uzdevums ir automātiski regulēt klimatisko sistēmu darbu tā, lai vienlaikus nodrošinātu komfortu un samazinātu izdevumus. 

Visefektīgāk resursu ekonomija izpaužas lielās ēkās, piemēram, lielā biroju ēkā. Biroju ēkai ir noteikts funkcionāls darbalaiks, kad telpās ir jāuztur komforta līmenis. Telpas, kuras darbam netiek izmantotas, var apkurināt un ventilēt mazāk. Ēkas programmēšanas sistēma ļauj iestatīt nepieciešamo siltumu tur, kur cilvēki uzturas visu diennakti, piemēram, apsardze. Ja sēžu zāli vajag sagatavot darbam, ieslēdzas siltuma ģenerēšanas un klimata kontroles iekārtas. Lai uzturētu telpā nepieciešamo temperatūras režīmu, ja ir spēcīgāka vēdināšana, intensīvāk ir jāstrādā apkures iekārtām. Komforts ir nepieciešams tikai tad, kad telpā atrodas cilvēki. Kad cilvēki telpu ir pametuši, klimatam ir jāatbilst zemākiem normatīviem. Apgaismošanas sistēma racionāli kombinē dabisko apgaismojumu ar elektroapgaismojumu un ļauj ekonomēt elektroenerģiju. Speciāla automātika regulē slēģu stāvokli vai stiklu caurspīdīguma pakāpi. Dienasgaismai samazinoties, automātiski palielinās elektriskā apgaismojuma jauda. Tā gudrās mājas sistēma palīdz biroju ēkas uzturēšanas izdevumus samazināt, daudz labāk saskaņojot dažādu inženiersistēmu darbību.

„Gudrā māja ir tehniski sarežģīta sistēma,” secina arhitekts Juris Poga. „Gudro māju instalācija, darbības nodrošināšana un sistēmas uzturēšana prasa speciālu kvalifikāciju. Šādu speciālistu Latvijā trūkst, un, tā kā gudro māju sistēmas attīstās, būtu laikus jādomā par to sagatavošanu.” 

„Aprīkojot gudrās mājas konceptu, ir jārēķinās ar šobrīd pasaulē notiekošajiem procesiem, globalizācijas viļņa bēgumu, lokālisma un terorisma tendenču pastiprināšanos,” norāda arhitekts Roberts Dambergs (Kanāda). „Lai pilnībā automatizētā māja savam saimniekam nekļūtu par cietumu elektroapgādes pēkšņas pārtraukšanas gadījumā, tai ir jābūt kvalitatīvi nodrošinātai ar rezerves automātiskajiem elektroģeneratoriem, kas darbojas ar degvielu. Tur, kur ir datorsistēmas, pastāv hakeru diversijas iespējas, tātad ir jāseko datorsistēmu drošībai, lai trešās personas nevarētu ļaunprātīgi izmantot gudro tehnoloģiju iespējas pret mājas iemītniekiem. Beidzot – pašiem atbildīgākajiem mezgliem ir jābūt ar paralēlu rokas vadības iespēju.”

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!