Biežākās kļūdas mājaslapu izveidē

Biežākās kļūdas mājaslapu izveidē

Faktiski šodien uzņēmumam ir divi ceļi, kā tikt pie mājaslapas: pasūtīt to kā pakalpojumu kādam uzņēmumam, kas specializējas mājaslapu izveidē, vai arī izvēlēties un ar iekšējiem uzņēmuma resursiem pielāgot gatavu platformu. Tātad – saņemt to, kas uzņēmumam ir nepieciešams, pieņemot, ka sadarbība ir veiksmīga, vai arī izvēlēties pieņemamu risinājumu par saprātīgu cenu. 

Ar pirmo viss būtu skaidrs – uzņēmums saprot gan to, ka izstrādātājs ir kompetentāks un pareizi izstrādāta mājaslapa tam piesaistīs klientus ilgtermiņā, gan arī to, ka pasūtītāja laiks un resursi ir vērtīgāki par izstrādātājam samaksāto. Un tas ir pareizi, ja vien… Uzņēmums sagaida, ka izstrādātājs ir kompetents un tam atnesīs visu gatavu, savukārt izstrādātājs no uzņēmuma sagaida visu informāciju, procesus, mērķus un vēstījumu, kam pasūtītājs nereti nav gatavs. 

Ar otro visbiežāk ir bēda – pielāgojamo mājaslapu risinājumu platformas vilina ar viss gatavs par lētu naudu veida piedāvājumiem, taču iegādāta tiek glīta, bet tukša čaula, kuras izdošanās faktors ir pilnīgi uzņēmuma paša atbildība. Cenas starpība starp pirmo un otro ir tik ievērojama, ka gribētāju ir daudz; pasākums atgādina pārpildītu kazino – veiksmes stāsti ir, bet galīgi ne vairākumam. 

Kad mēs to esam sapratuši, ķeramies pie nākamā – matemātikas. IT produkti ir ērti ar to, ka IT un interneta pasaulē viss ir ļoti precīzi saskaitāms un pieejams. Mājaslapa ir biznesa produkts, un tam ir spēkā biznesa projekta izpildes pamatrādītāji (key performance indicators – KPI’s). Ieguldītā nauda pret atdevi. Uzreiz gan ir jāatzīst, ka šis risks ir jāuzņemas pasūtītājam; izstrādātājs šādas garantijas nedos, tomēr tas ir labs rādītājs sadarbības novērtējumam un lēmumam par atkārtotiem darījumiem ar izstrādātāju. Diemžēl bieži uzņēmēju lojalitāte ir nulles līmenī, tā mārketinga personāls mainās kā cimdi un sadarbības atmiņa ir īsa.

Mājaslapa ir amortizējams ieguldījums, tā nolietojas 3–4 gadu laikā. Faktiski ieguldīto naudu var dalīt uz četriem gadiem. Papildus tradicionāli internetā mērāmiem lielumiem – apmeklētāju skaits, apmeklējuma laikā izlasīto lappušu skaits, lietotāja vidēji mājaslapā pavadītais laiks, kas jau ir salīdzināmi ar iepriekšējās mājaslapas rādītājiem, – ir svarīgs arī mājaslapas saņemto interesentu jeb potenciālo klientu (leads) skaits. Šim rādītājam ir savs konvertēšanās par klientu procents – tas gan ir atkarīgs no jūsu pārdošanas personāla –, iegūtā klienta atnestā nauda – klienta gada vērtība naudas izteiksmē – un tas šādu klientu skaits, ko ir devusi mājaslapa. 

Ja uzņēmums ieguldītu savu laiku, definētu mērķus un saņemtu labu, pārdomātu un pārdotspējīgu risinājumu no izstrādātāja, kas turpinātu to apkalpot, attīstīt un uzlabot, turklāt uzskaitītu šos rādītājus (kaut vai savienojot mājaslapu ar savu CRM sistēmu), tas precīzi zinātu saņemto vērtību pret ieguldījumu un, iespējams, nākamreiz pārbūvējot mājaslapu, neuzdotu muļķīgus jautājumus, par ko un kāpēc tik dārgi. Uzņēmums precīzi zinātu, cik pret saņemamo vērtību mājaslapas plānotajā amortizācijas periodā tas ir gatavs ieguldīt un kādi rādītāji ir jāsasniedz. Pārējais ir tehnikas jautājums. 

Biežāk pieļautās kļūdas 

Lai tehnikas jautājums izdotos, ir vēlams ievērot vairākus nosacījumus. 

  • Nepasūtīt mājaslapu pie radiniekiem un privātpersonām; ir izņēmumi – neatkarīgi speciālisti, par kuru kompetenci nav pamata šaubīties, izņemot viņu pieejamā laika un resursu plānošanas spējas, taču vairākumā gadījumu privātpersona ar laiku pazudīs un ar ieguldījumu neviens vairs nepratīs strādāt, nevarēs ne salabot, ne pilnveidot. Nereti neatstās pat pieejas. Lai cik neliela būtu kompānija, kurai būtu uzdots izstrādāt mājaslapu, tajā tiks nodrošināta informācijas nodošanas pēctecība un no tās varēs prasīt atbildību, savukārt privātpersonas vai radinieki, ja būs sazvanāmi, atbildēs, ka tagad strādā citur un viņus tas vairs neinteresē. 
  • Neizvēlēties retu un dārgu tehnoloģiju. Ja mājaslapa ir izveidota vidē, ar kuru strādāt prot tikai retais, vai Latvijā ir vien pāris sertificētu un ordeņiem bagātu uzņēmumu, kas ar ražotāja partnerības labvēlību drīkst strādāt ar mājaslapas sistēmu, jūs nevarēsiet nomainīt piegādātāju vai apkalpotāju un ilgtermiņā pārmaksāsiet par katru mazāko pirksta kustību. 
  • Izvēloties atvērtā koda sistēmu, turpmākos gadus neatstāt to novārtā. Visas sistēmas ir regulāri jāatjauno, lai tās neuzlauž un nesabojā jūsu uzņēmuma reputāciju. Tādēļ jums ir nepieciešams iekšējs resurss, kura atbildībā ir šis jautājums, vai tāds apkalpošanas līgums ar izstrādātāju, kurā ir paredzēti atjauninājumi un sankcijas, ja to neveikšanas rezultātā notiek incidenti. Ir jāpiebilst, ka nav prakses vērsties pret izstrādātāju, ja mājaslapa tiek uzlauzta, jo tas parasti atbild tikai par savu darbu, nevis par izmantoto platformu, trešo pušu izstrādātu programmatūras izstrādājumu neievainojamību vai serveri, bet jūs varat pieprasīt atbildību, ja maksājat par uzturēšanu un atjauninājumu veikšanu. 
  • Netaupīt uz mājaslapas uzturēšanas serverī izmaksām. Uzturētāji (mitināšanas uzņēmumi) prasa mēneša samaksu par to, ka mājaslapa stāv serverī un ir pieejama internetā. Mēneša cenas dažādiem pakalpojumu sniedzējiem ir atšķirīgas. Pakalpojums it kā ir vienāds visiem, un jūs varat iekrist uz zemu mēneša cenu, kas, iespējams, nozīmē to, ka jūsu mājaslapa tiks nolikta vienā serverī ar pāris simtiem citu klientu un kopējā radītā slodze jūsu mājaslapu apmeklētājiem ielādēs lēni. Google to redzēs un ātrākās jūsu konkurentu mājaslapas savos meklēšanas rezultātos cilvēkiem piedāvās pirmās, jo patērētāja pieredze ir galvenais. 
  • Nerunāt ar tehniķiem! Uzņēmējs bieži iekrīt lamatās, pieņemot, ka pats spēj labāk definēt uzdevumus izstrādātāja personālam, pieprasa tikšanos ar dizaineri un tehniķiem. Pirmā kļūda – tehniķi runā savā valodā, un ir nepieciešams tulks, otrā – izstrādātājs aiziet uzņēmēja pavadā un sāk ciklu: mēs taču izpildījām, ko prasījāt, te tas ir, pieņemiet un maksājiet! Ārkārtīgi būtiska loma ir izstrādātāja projektu vadītājam, kas ir kompetents vidutājs, saprot pasūtītāja biznesa prasības un spēj to nodot izstrādātāja personālam tā valodā. Uzņēmējs, sākotnēji tiekoties ar izstrādātāja konsultantu vai pārdevēju, ir tiesīgs pieprasīt, lai prezentācijās piedalās arī tas cilvēks, kas vēlāk vadīs darbu, – šai sarunai ir liela nozīme izstrādātāja izvēlē.
  • Neprasīt tāmi bez darba uzdevuma. Izstrādātājs visdrīzāk prasīs tikšanos, lai precizētu, kas tieši jums ir nepieciešams. Ja tam pietiks prāta, bez šīs tikšanās jūs tāmi nesaņemsiet. Savukārt, ja jūs nostāsieties pozīcijā, ka tikšanās būs tikai tad, kad būs cipari, lai ir, par ko runāt, saņemtā tāme ne tikai neatspoguļos to, kas jums ir nepieciešams, bet arī nebūs salīdzināma ar citiem piedāvājumiem. 
  • Nepieņemt, ka šis ir vienreizējs pakalpojums. Izvēloties izstrādātāju, uzņēmums būtībā izvēlas sadarbības partneri vairākiem gadiem. Pirmkārt, garantijas periods, kurā uzņēmums var prasīt izstrādātājam ne tikai kļūdu labojumus, bet arī uzlabojumus, otrkārt, Google laikmetā mājaslapai ir jātiek regulāri papildinātai un tās saturs ir jāasina kā nazis. Faktiski jūs interesē ne tikai citu izstrādātāja darbu izskats, bet drīzāk ilgtermiņa sadarbības pieredze ar tā pašreizējiem klientiem. Jebkurā gadījumā līgumā nostipriniet tiesības uz mājaslapu sadarbības partnera maiņas gadījumā.

Saistītie raksti


Kontakti

Saziņai:
23300113
Adrese:
Daugavas iela 38-3, Mārupe, LV-2167
Ikmēneša labāko ziņu apkopojums e-pastā:
Seko!